VENTILATIEVERRSLAGGEVING / by Veerle Hofman

Sinds 1 januari 2016 moet u als u nieuw bouwt of een energetische verbouwing  uitvoert een ventilatieverslaggever aanstellen.

Alweer een extra kost hoor ik u denken . En ja, het is inderdaad weer een extraatje. Alleen al de aanmelding van het dossier bij het controleorganisme BCCA kost 95 of 75 € . Komt daarbij dan ook nog eens de kost van de verslaggeving zelf .

Nu wat houdt het juist in ? En vinden wij dat dit nut heeft ? Aangezien we ons hier in hebben verdiept en de examens voor ventilatieverslaggever met succes hebben doorlopen , mogen we ons officieel zelf ook Ventilatieverslaggever noemen. Dus ja, we zien er wel de noodzaak van in.

Een goede ventilatie heeft trouwens alleen maar voordelen. Ventileren is samen met luchtdicht bouwen een basissteen voor een degelijke en goede woning.

Een goed geïsoleerde woning moet zo luchtdicht mogelijk zijn , anders heb je ongecontroleerde warmteverliezen , gevaar op condensatieproblemen en vochtproblemen en zware comfort ongemakken.

Voor een goed binnenklimaat is het daarom ook noodzakelijk om op een gecontroleerde manier verse lucht doorheen de woning te krijgen.

Door de aanstelling van een Ventilatieverslaggever Ontwerp  wil men er dan ook voor zorgen dat voor de aanvang van de bouwwerken er op een deftige manier is nagedacht over dit vraagstuk en dat alle mogelijke voorzieningen voor een goede ventilatie kunnen uitgevoerd worden.

Aanvoeren in droge ruimtes, afvoeren in natte ruimtes, zorgen dat er voldoende doorstroming is door het ganse huis , en dit met de juiste debieten ,  mechanisch of natuurlijk. Het plaatje moet kloppen .

Wij vinden het alvast heel boeiend en een uitdaging om er voor te zorgen dat ook dit radertje 100% klopt .

Wat zijn de stappen in dit proces ? Even kort samengevat :

1.      Bij aanvang voor het indienen van de startverklaring wordt de Ventilatieverslaggever Coördinator aangesteld. Deze zorgt oa. voor de aanmelding van het dossier , de betaling , het aanstellen van de deelverslaggevers en de opvolging van de resultaten en coördinatie van de aangifte en beschikbaarheid van het prestatieverslag

2.      De coördinator stelt dan ook een verslaggever Voorontwerp aan . Deze maakt het ontwerp van de ventilatie. Na indiening hiervan krijgt het dossier een referentiecode . Deze code is nodig om de EPB startverklaring in te dienen

3.      Naargelang het gekozen ventilatie systeem zullen een aantal verslaggevers aangesteld worden voor de rapportering van de uitgevoerde werken. Er is een verslaggever voor regelbare toevoeropeningen , regelbare afvoeropeningen , doorstroomopeningen en mechanische ventilatie .    

4.      Als alles gerapporteerd is en ingegeven in de software kan het volledige prestatieverslag afgeleverd worden. Dit gebeurd via de EPB verslaggeving.

Voor al deze rapportages kan men beroep doen op verschillende verslaggevers , maar het is goed mogelijk dat een verslaggever meerdere taken uitvoert.

Wij kunnen de verslaggeving doen voor Coördinatie, Voorontwerp , RTO, RAO en DO . Voor de mechanische ventilatie hebben we reeds het theoretische deel afgerond maar de praktijk moet nog gebeuren . In vele gevallen zal deze mechanische ventilatie echter door de installateur zelf kunnen gebeuren .

Concreet . U wil energiezuinig en (bio-)ecologisch bouwen . U wil hier graag de juiste steun en advies bij ?

Dat kan perfect als u bij ons uw Energie- en Ventilatieverslaggeving laat uitvoeren.