VENTILATIEVERRSLAGGEVING by Veerle Hofman

Sinds 1 januari 2016 moet u als u nieuw bouwt of een energetische verbouwing  uitvoert een ventilatieverslaggever aanstellen.

Alweer een extra kost hoor ik u denken . En ja, het is inderdaad weer een extraatje. Alleen al de aanmelding van het dossier bij het controleorganisme BCCA kost 95 of 75 € . Komt daarbij dan ook nog eens de kost van de verslaggeving zelf .

Nu wat houdt het juist in ? En vinden wij dat dit nut heeft ? Aangezien we ons hier in hebben verdiept en de examens voor ventilatieverslaggever met succes hebben doorlopen , mogen we ons officieel zelf ook Ventilatieverslaggever noemen. Dus ja, we zien er wel de noodzaak van in.

Een goede ventilatie heeft trouwens alleen maar voordelen. Ventileren is samen met luchtdicht bouwen een basissteen voor een degelijke en goede woning.

Een goed geïsoleerde woning moet zo luchtdicht mogelijk zijn , anders heb je ongecontroleerde warmteverliezen , gevaar op condensatieproblemen en vochtproblemen en zware comfort ongemakken.

Voor een goed binnenklimaat is het daarom ook noodzakelijk om op een gecontroleerde manier verse lucht doorheen de woning te krijgen.

Door de aanstelling van een Ventilatieverslaggever Ontwerp  wil men er dan ook voor zorgen dat voor de aanvang van de bouwwerken er op een deftige manier is nagedacht over dit vraagstuk en dat alle mogelijke voorzieningen voor een goede ventilatie kunnen uitgevoerd worden.

Aanvoeren in droge ruimtes, afvoeren in natte ruimtes, zorgen dat er voldoende doorstroming is door het ganse huis , en dit met de juiste debieten ,  mechanisch of natuurlijk. Het plaatje moet kloppen .

Wij vinden het alvast heel boeiend en een uitdaging om er voor te zorgen dat ook dit radertje 100% klopt .

Wat zijn de stappen in dit proces ? Even kort samengevat :

1.      Bij aanvang voor het indienen van de startverklaring wordt de Ventilatieverslaggever Coördinator aangesteld. Deze zorgt oa. voor de aanmelding van het dossier , de betaling , het aanstellen van de deelverslaggevers en de opvolging van de resultaten en coördinatie van de aangifte en beschikbaarheid van het prestatieverslag

2.      De coördinator stelt dan ook een verslaggever Voorontwerp aan . Deze maakt het ontwerp van de ventilatie. Na indiening hiervan krijgt het dossier een referentiecode . Deze code is nodig om de EPB startverklaring in te dienen

3.      Naargelang het gekozen ventilatie systeem zullen een aantal verslaggevers aangesteld worden voor de rapportering van de uitgevoerde werken. Er is een verslaggever voor regelbare toevoeropeningen , regelbare afvoeropeningen , doorstroomopeningen en mechanische ventilatie .    

4.      Als alles gerapporteerd is en ingegeven in de software kan het volledige prestatieverslag afgeleverd worden. Dit gebeurd via de EPB verslaggeving.

Voor al deze rapportages kan men beroep doen op verschillende verslaggevers , maar het is goed mogelijk dat een verslaggever meerdere taken uitvoert.

Wij kunnen de verslaggeving doen voor Coördinatie, Voorontwerp , RTO, RAO en DO . Voor de mechanische ventilatie hebben we reeds het theoretische deel afgerond maar de praktijk moet nog gebeuren . In vele gevallen zal deze mechanische ventilatie echter door de installateur zelf kunnen gebeuren .

Concreet . U wil energiezuinig en (bio-)ecologisch bouwen . U wil hier graag de juiste steun en advies bij ?

Dat kan perfect als u bij ons uw Energie- en Ventilatieverslaggeving laat uitvoeren. 

 

afscheid nemen .... by Veerle Hofman

Met droefheid melden wij het overlijden van Georgette Aendenboom .

Zonder haar zou er van Aannemingen Hofman geen sprake geweest zijn.

Geboren in 1924 op 9 Augustus in Oostmalle. Rustig ingeslapen op 21 November 2016.

Na een gelukkige jeugd en immer triestige oorlogsjaren gehuwd met EMIEL HOFMAN uit Waasmunster - Sombeke op 4 juni 1949. Emiel kan van dan af rekenen op de steun van zijn kersverse echtgenote om de paperassen van zijn pas gestarte bouwbedrijf beton en metselwerken (1947). In 1950 wordt de eerste van een lange rij zonen op de wereld gezet. Acht zouden er nog volgen. Een ervan, Joris, geboren op de schrikkeldag in 1956 overlijdt na slechts 7 maand. Dat het leven voor moeder Hofman niet altijd als een sprookje verliep met zulk een bende rakkers is wel te verstaan denk ik. Toch slaagt ze erin om met de administratie van de zaak van Emiel en de zorg van een steeds aangroeiende kroost ook nog een palmares van een tiental jaren Onderwijzeres in tientallen Interim-opdrachten met veel inzet uit te voeren.

 Georgette blijft in het bouwbedrijfactief voor loonadministratie en het ganse pakket van facturatie, offertes, investeringen en alles wat nodig is voor de steeds uitbreidende administratieve lasten. Ook na het welverdiende pensioen van Pa Hofman  blijft ze de raadgevende steunpilaar en waarschuwende vinger voor het bouwbedrijf dat ondertussen via BVBA Hofman nu AANNEMINGEN HOFMAN geworden is. 

Dat we de ecologische en duurzame weg ingeslagen zijn kon haar zeker bekoren. Ze was een natuur en buitenmens met heel veel aandacht voor haar omgeving en medemens.  We zullen haar nagedachtenis steeds meedragen in onze projecten. 

bomma2.JPG

ECO Bouwers 2016 by Veerle Hofman

Bio – Ecologische Houtskeletbouw = Gezond wonen en leven in een uitermate energiezuinige woning

Je wilt nieuw bouwen of verbouwen en wil dit absoluut zo energiezuinig en duurzaam mogelijk doen.

Kom dan op 5-6-12 of 13 november naar onze woning kijken . 

Aangezien wij als aannemer onze absolute prioriteit maken van energiezuinig en duurzaam bouwen kunnen wij u alvast een paar tips geven waar u van bij de aanvang aan moet denken als je wil bouwen of verbouwen volgens de BEN normen. 

1. Eerste vereiste:  k-peil en isolatiewaarde van de schilddelen 

Met de standaard houtskelet wandopbouw van Hofman bouw is dit "the easy part " van het geheel. K-peil is altijd +/- K30.Voor een BEN woning is de maximum eis K40 . Met buitenschrijnwerk met driedubbel glas kom je al gemakkelijk aan een nog lagere. Voordeel van zo een lage k- waarde is ook dat het E-peil en NEB waarden gunstig beïnvloed worden . Je bent dus al een grote stap vooruit met weinig moeite.

 

2. De NEB = Netto Energie Behoefte moet lager zijn dan 70 Kwh/m² per jaar.

Deze NEB is het berekend verbruik voor ruimteverwarming zonder rekening te houden met het rendement van het verwarmingssysteem. Om dit getal laag te houden moet je op zoek naar een evenwicht tussen de verliezen via transmissie en ventilatie en de interne warmtewinsten en zonnewinsten. Verliezen via transmissie worden uiteraard door de goede isolatieschil beperkt. De verliezen via ventilatie kunnen opgevangen worden door te zorgen voor een goed ventilatiesysteem en een zeer goede luchtdichtheid. Voor de ventilatie kies je dan ook best voor een systeem D met warmterecuperatie. De luchtdichtheid daarentegen is van bij het begin zeer belangrijk. En laat dat nu net ook weer een pluspunt zijn van onze houtskeletbouw. De ruwbouw buitenschil is zeer luchtdicht. Wel moet er bij de afwerking goed opgelet worden dat er geen extra openingen of lekken gemaakt worden. Want deze kunnen het resultaat heel erg beïnvloeden.

Interne warmtewinsten en zonnewinsten zijn afhankelijk van de oriëntatie, beglazing , beschaduwing enz ..  . Zaak is dus om te zorgen dat er voldoende goed gepositioneerde ramen zijn om optimaal te profiteren van de zon in de winter en in de zomer voldoende natuurlijke koeling te hebben door de juiste zonneweringen.  Het helpt ook natuurlijk als je huis op zich goed georiënteerd staat.

 

3. Een maximale oververhitting van 6500 Kh. Ook deze waarde wordt uiteraard beïnvloed door alle bovenliggende zaken. Bedoeling is deze zo laag mogelijk te houden om er voor te zorgen dat je niet mechanisch moet bijkoelen. Niet altijd even gemakkelijk als je heel goed isoleert. Probleem is dan dat als de warmte binnen komt in de zomer, het heel moeilijk is om ze terug buiten te krijgen. Je kunt natuurlijk heel intensief nacht- koelen maar zorgen dat de warmte niet binnen komt is toch de eerste vereiste.

 

 4. E-peil en aandeel hernieuwbare energie 

Deze twee zaken zijn nogal nauw verbonden. Sinds 2014 ben je sowieso verplicht om een minimaal aandeel aan hernieuwbare energie te voorzien . zo kan je werken met een zonneboilergecombineerdmet een verwarming op lage temperatuur . Deze kan je realiseren met een warmtepomp gecombineerd met PV panelen. Al deze technieken voldoen aan de eis voor hernieuwbare energie. Bijkomend is het zo dat door het gebruik van deze technieken je automatisch ook een beter E-peil  bekomt. Het houdt dus allemaal een beetje verband met elkaar.

Waar de eis momenteel E50 is , is ze voor een BEN woning E30. Met de nodige aandacht voor deze 4 tips kan je echter gemakkelijk onder die E30 waarde komen.  

 Al deze zaken kun je best op voorhand bekijken en berekenen.

Al deze Energie eisen gecombineerd met een Bio Ecologische Houtskelet Bouw maken van een woning een BE BEN woning, een Bio- Ecologische Bijna Energie Neutrale woning. 

 

 

 

 

 

Geslaagd met Grootste Onderscheiding !!! by Veerle Hofman

De laatste blogpost dateert ondertussen al van bijna 1 jaar geleden. 

Ondertussen is er uiteraard heel veel veranderd . Op de moment van de laatste post stonden we klaar om met de ecobouwers opendeurdagen ons huis open te stellen. 

De parket moest nog geplaatst worden en dan diende er nog heel veel afgewerkt worden . De binnendeuren, kasten, plinten, kachel plaatsen , keuken afwerken,ventilatie plaatsen ,profieltjes hier en daar . 

De meeste zaken zijn nu wel in orde gebracht maar omdat we ondertussen reeds verhuisd waren en we ook terug de focus een beetje op andere projekten moesten leggen gebeurde die afwerking met stukjes en beetjes. Een echte blogpost kan je daar niet voor schrijven natuurlijk. 

Maar vandaag hebben we goed nieuws. Het was examendag BLOWERDOORTEST . 

Een beetje spannend toch wel. Dat we hier heel veel aandacht aan besteden , is algemeen bekend. Luchtdichtheid is een wezenlijk onderdeel van een goede BEN woning . We staan er steeds op dat deze goed wordt verzorgd. En dat wilden we nu dan ook bewijzen. 

Wat hebben wij allemaal gedaan om de luchtdichtheid optimaal te krijgen ? 

1. de luchtdichte schil van onze wanden : Deze is van bij de fabricatie tot de plaatsing op de werf steeds een prioriteit en wordt door onze partner Soester Holzhaus minitieus uitgevoerd . 

2. de plaatsing van het buitenschrijnwerk in de gevel. De aansluiting tussen buitenschrijnwerk en buitenschil is bij slechte plaatsing een zeer belangrijk lek. Zowel de luchtdichtheid van binnen naar buiten als de winddichtheid van Buiten naar binnen zijn hierin heel belangrijk . 

3. Doorvoeren door de schil worden zo veel als mogelijk vermeden. De noodzakelijke doorvoeren worden ook weer zeer minutieus afgedicht 

4. Voor de dampkap hebben we een recirculatie dampkap genomen zodat we hier geen contact hebben met de buitenlucht 

5. de ventilatie is een systeem D en we hebben nergens verluchtingsroosters 

6. We plaatsten geen open haard maar een houtkachel met een gesloten syteem voor luchtaanvoer 

Vandaag was dan eindelijk de grote test. Deze morgen werd de blowerdoortest afgenomen. 

Het eerste testresultaat was goed , beter dan gemiddeld maar toch ook niet zo goed . Vonden wij . De bedoeling was om een rondgang te maken en door te voelen na te kijken of er grote problemen waren . Buiten een paar zeer zeer minimale luchtkiertjes aan enkele ramen zelf (echt minimaal in vergelijking met andere ramen die we reeds testen en enkel waarneembaar omdat de rest zo goed dicht was)  zag alles er goed uit. tot we op de verdieping kwamen en bleek dat het kipraam van de toilet niet volledig goed dicht stond. Daarna was het resultaat plots een heel pak beter . en toen we ook nog een leegstaande sifon ontdekten en  die gedicht hadden was het eindresultaat dus meer dan goed. 

Waar de standaard EPB waarde 12 m³/hm² is hebben wij een luchtdichtheid van 0.675 m³/hm²

Nu zijn we klaar om bij de ecobouwers opendeurdagen opnieuw onze woning open te stellen. Vanaf 5 oktober kan je inschrijven op de site van ecobouwers

 

ECO BOUWERS by Veerle Hofman

Volgende week is het zo ver. Op 7-8-11 en 15 november nodigen wij iedereen die interesse heeft uit om ons een bezoek te brengen op de eco bouwers open deur dagen. 

Inschrijven kan via de link van eco-bouwers

Wat mag je verwachten ? We zullen jullie ontvangen in onze BiJNA afgewerkte Bio- Ecologische Ecobouwers woning. 

Dat we een BEN gebouw hebben neergezet kon u al lezen in voorgaande posten . Om aan de ECO bouwers opendeurdagen mee te mogen doen moet je echter nog een tikkeltje verder gaan. Het K-peil van de woning mag maximaal K25 zijn waar dat voor een BEN woning K40 is . Uiteraard hebben we ons uiterste best gedaan om het K-peil zo laag mogelijk te houden. We kwamen uit op een K24 en daarmee voldoen we dus aan de voorwaarden voor de Eco Bouwers. 

Alle Eco bouwers woningen moeten aan deze eis voldoen . Maar niet alle woningen zijn Bio Ecologisch zoals de onze . Een extra plus punt om te komen kijken natuurlijk. 

Je kan al een korte blik werpen via de pagina Sint-Niklaas bij de Projecten. Er komt nog meer op te staan . Momenteel hebben we heel hard gewerkt om te zorgen dat onze woning bijna klaar is. 

Zelf voorzien we om te verhuizen eind november. Op 17 november , na de opendeurdagen , wordt de parket nog geplaatst . Dat hebben we bewust gedaan na de opendeurdagen omdat het anders moeilijk te organiseren valt . 

Uiteraard zal ons huis nog niet 100 % af zijn , maar op vandaag is ons sanitiar in orde, ligt boven de linolium , werkt de verwarming en de electriciteitsinstallatie en is de keuken geinstalleerd (op het kookeiland na) . Ook onze ijskast en diepvries staan op hun plaats . 

Volgende week brengen ze al een nieuwe droogkast . Dat wordt dan ineens ons eerste nieuwe stuk in het huis. 

Wat zullen we nog moeten afwerken ? wat timmerwerk, wat schrijnwerk , wat plintjes, wat binnendeuren, meubilair aanpassen en herplaatsen .... Er is nog wel wat te doen . We kiezen er zelf voor om dit verder af te werken terwijl we er wonen. Het spaart ons heel wat over en weer gerij en we kunnen onze dagen terug wat beter indelen zo. 

Hopelijk tot op 1 van de eco bouwers opendeurmomenten en indien deze dagen niet passen dan verwelkommen wij u graag op een ander moment. Laat maar iets weten en dan kunnen we afspreken. 

eco bouwers opendeurdagen by Veerle Hofman

Vanaf dit weekend is het mogelijk om in te schrijven op de ecobouwers opendeurdagen. Wij zijn nu heel hard aan het werk om er voor te zorgen dat we tegen dan een mooie bijna afgewerkte (BE) BEN woning kunnen tonen . De leem is in afwerkingsfase, de verwarming draait reeds een twee tal weken om de leem goed te kunnen laten drogen en ook de zonnepanelen hebben al aardig wat energie geleverd . 
Op de bijgaande link kan er ingeschreven worden om ons te bezoeken . 
http://www.ecobouwers.be/…/gebo…/sint-niklaas/sint-niklaas-5

En op vrijdag 13 en zaterdag 14 november staan we op de buers E-DUBO in sint-Niklaas . een organisatie van de confederatie bouw waasland en de stad sint-Niklaas

http://www.confederatiebouw.be/waasland/…/Agendadetail.aspx…

Eerste serieuze mijlpaal : chappe by Veerle Hofman

Ok, het is zo ver. De chappe is geplaatst. 

Alle electriciteitsleidingen, aan en afvoerbuizen voor sanitair , vloer en wandverwarming zit weggestopt in een laag rijnzandcement chappe . Alles definitief nu. Hopelijk zit het allemaal juist en zijn we niks vergeten .  

De voorbije twee weken werd dus de vloer en wandverwarming geïnstalleerd door onze installateur Moens . Waarom hebben wij hiervoor gekozen ? Het is en blijft immers de moeilijkste knoop , vind ik zelf. 

Het bouwen van een luchtdicht en heel goed geïsoleerde woning is stap 1 uiteraard. Het nodige vermogen van je systeem zo laag mogelijk houden .  Maar ook in een BEN woning heb je warm water en verwarming nodig.  Wat is de beste keuze ? Als ik het zeker wist dan had ik er al lang een blogpost aan gewijd. Echter , het is niet zo eenvoudig. 

Dat het een verwarmingssysteem op lage temperatuur moet zijn staat al lang vast. Vloerverwarming dus . Voor het gelijkvloers geen probleem , maar wat doe je op de verdieping ?  Je weet dat deze in de slaapruimtes niet veel zal gebruikt worden . Misschien als de kinderen studeren en in putje winter in de kamer zitten ? Misschien als we een nieuwe ijstijd ingaan ? Maar ook dit systeem moet op lage temperatuur werken . Als je op de verdieping radiatoren gaat plaatsen dan gaat het rendement van het systeem helemaal verloren en bovendien moet je dan een extra pompgroep hebben om dit water op hoge temperatuur te verwarmen. Omslachtig en duur . Vloerverwarming dus ? Of Wandverwarming ? Wij kozen voor wandverwarming met een lus vloerverwarming in de badkamer (omdat we hier geen vrije muurruimte genoeg hadden voor de wandverwarming ) 

Voila stap 2 was ook nog vrij eenvoudig . maar dan komt stap 3 . Hoe ga je dat water op temperatuur brengen ?  een ecologisch , duurzaam systeem . Een condensatieketel op gas , een geothermische warmtepomp , een Lucht water warmtepomp gecombineerd met PV panelen, bio massa ketel op pellets ,... Keuze genoeg .

Zo kwamen wij tot onze beslissing ?

1. condensatieketel op gas . 

pluspunt : goedkoopste oplossing . Als je dit combineert met vloer en wandverwarming is dit ideaal om mee te starten en heb je alle mogelijkheden om binnen 15 jaar als je ketel moet vervangen worden over te schakelen op een ander systeem . 

nadeel : je bent heel erg afhankelijk van de toelevering van gas . Wat gaan de prijzen nog doen binnen een paar jaar ? Wat als ze de kraan dichtdraaien. Momenteel weer niet zo actueel meer , maar de dreiging blijft toch altijd bestaan. Onze gas hebben we dan ook laten afsluiten en we hebben beslist om een andere oplossing te kiezen. 

2. biomassa : pelletketel . 

pluspunt : ecologisch een heel goede keuze. zeer goed op gebied van rendement, CO2 uitstoot , relatief goedkoop op gebied van verbruik 

nadeel : duurder in installatiekost en het vullen van de ketel. Of je doet dit manueel door iedere dag of om de zoveel tijd als nodig een zak pellets in de ketel te kappen. Of het gebeurt automatisch met een vulmachine. Dan moet je jaarlijks je pellets laten leveren cfr een mazouttank of een gastank.  Aangezien wij in ons ontwerp er al hadden in voorzien om de technische ruimte op de verdieping te plaatsen leek dit voor ons niet echt praktisch. Even hebben we gedacht aan het plaatsen van een silo naast het huis maar dat idee hebben we snel laten varen . Langs de ene kant wel jammer want het leek ons een mooie keuze die past bij de woning. 

3. warmptepomp : geothermisch of lucht - water 

Dan bleef uiteraard de warmtepomp nog over . Een geothermische warmtepomp is naar rendement toe de beste oplossing maar heeft een hoge investeringskost door de grondboringen.

Met lucht - water zit je met het nadeel van de koude buitentemperaturen in de winter waardoor het rendement lager is  maar de investeringskost is een pak lager .  .  

Echter als je de investering voor de grondboringen bekijkt en dit bedrag investeert in PV panelen die je verbruik van de warmtepomp lucht-water kunnen dekken, dan is dit voor ons de beste oplossing gebleken. 

En uiteraard koppelen we er ook nog een ferme zonneboiler van 800 liter aan. Maar deze keuze staat los van het verwarmingsverhaal. 

Uiteraard is dit voor ons persoonlijk de keuze die we nu maken . Hebben we de beste keuze gemaakt ? Dat weten we nu natuurlijk nog niet . We hebben zeker een juiste keuze gemaakt op gebied van rendement en  ecologie , of het DE BESTE keuze is , dat kunnen we binnen een paar jaar waarschijnlijk beter beoordelen. 

In ieder geval is ons ganse systeem voorzien op een lage watertemperatuur waardoor we als onze installatie aan vervanging toe is kunnen opteren voor de op dat moment beste oplossing zonder gans de woning te moeten verbouwen. Want dat zijn we de eerste decennia natuurlijk nog niet van plan ;-) 

Zo, deze week komen onze duitse vrienden nog de leidingspouw en binnenmuren inblazen. Dan kunnen wij beginnen met het plaatsen van de rietmatten voor de leempleister . Volgende week laten we Wall to Wall de Fermacellplafonds installeren en dan kunnen we op 7 september starten met de eerste laag leempleister. dat doen we samen met Geert De Jonghe (georgan)

Ook nog even vermelden dat we de electriciteit zelf geplaatst hebben , maar dat dit wel gebeurde met de steun en begeleiding van onze electricien Elektro Kamiel Smet  . maar daar volgt later nog wel wat meer info over. 

tot ziens op een volgende blogpost.  

 

Houtskelet : 1.5 maand verder by Veerle Hofman

Tijd voor een bouwblog update. De vakantiemodus heeft even het bloggen stil gelegd.

Inspiratie genoeg hoor. Maar de combinatie van vakantie en hard werken in de woning liet niet veel tijd meer over , of zin , om te bloggen. 

Wat is er verder allemaal gebeurd. In week 3 is voornamelijk de houten gevelbekleding geplaatst . Deze werd zo goed als volledig afgewerkt . De laatste afwerkingen gebeurden vandaag en gisteren en de gevel is nu klaar . 

ook de zonnewering op de zuidgevel is reeds aangebracht. En met deze dagen hebben we deze al goed kunnen gebruiken. We hebben reeds een koel en aangenaam huis. En dit terwijl de leidingspouw rondom nog moet ingeblazen worden. 

De volgende fase : het plaatsen van alle leidingen in de leidingspouw, binnenmuren en op de vloeren . Dit zijn alle electriciteitsleidingen en alle sanitaire aan en afvoerleidingen. In ons geval moeten er geen verwarmingsleidingen geplaatst worden in deze fase. We werken immers met vloer en wandverwarming en deze worden pas geplaatst na de isolatiewerken van de vloeren en het dichtplaatsen van de wanden . 

Na het plaatsen van deze leidingen kunnen de wanden dicht. De leidingspouw en de binnenmuren werden bij ons dichtgemaakt met een OSB plaat. Hierop wordt nog een rietmat geplaatst om dan met leem of kalkpleister af te werken. Er kan ook gewerkt worden met gipskartonplaten. Deze worden dan geplamuurd en geverfd. 

De  afwerking , leem of plamuur en verf, komt na het inblazen . Door de druk waaronder de wanden worden ingeblazen kunnen de platen immers nog bewegen en dit kan dan scheuren geven .  

 

Als alle wanden dicht staan kunnen de vloeren geisoleerd worden. 

Op het gelijkvloers wordt eerst een uitvullingslaag uitgevoerd om de leidingen die op de grond lopen weg te werken zodat de isolatielaag mooi kan doorlopen. Dit kan met een schuimbeton of uitvullingschappe gebeuren. Bij ons hebben we een Vermiculiet chappe gebruikt. Vermiculiet is een isolatiemateriaal uit minerale grondstoffen . De ruwe vermiculiet is een mica-achtige delfstof, met een gelaagde structuur. Deze minerale grondstoffen worden gebroken en verwerkt tot korrels. Na verhitting expanderen ze, waardoor ze goede isolerende eigenschappen verkrijgen. Onze uitvullingslaag werkt dus al mee aan de isolatiewaarde van de vloer. 

Op de vermiculietlaag is dan 16 cm EPS isolatie geplaatst in twee lagen van 8 cm. EPS ontstaat door schuimvorming van styreen (afkomstig van aardolie) met pentaan en waterdamp. Het heeft open poriën. Het is dus een olieproduct en op gebied va ecologie het minst goed scorende in onze woning. De EPS platen zijn de bijna enige toegeving die we doen op het gebruik  van niet-bio-ecologische materialen . Ze worden geplaatst onder de chappe , zijn 100% recycleerbaar  en minst schadelijk van alle harde isolatieplaten afkomstig uit aardolie. Een betaalbaar bio-ecologisch alternatief hebben we tot nu toe nog niet gevonden. Aangezien XPS en PUR voor ons volledig uit den boze zijn , moeten we dus wel voorzien in een hogere isolatielaag. De totale hoogte van onze vloer vanop de betonplaat tot de afgewerkte vloer is dan ook 30.5 cm . 

Nu de vloeren geisoleerd zijn kan de vloerverwarming geplaatst worden. . Als de vloerverwarming ligt is het de beurt aan de dekvloeren en daarna het inblazen van de leidingspouwen en de binnenmuren. 

Maar daar schrijven we meer over in een volgende Blog. 

We willen graag nog even vermelden dat iedereen welkom is om , na afspraak , een kijkje te komen nemen. Hebt u interesse en bouwplannen , of kent u iemand die bouwplannen heeft . Zou u dat liefst op een ecologisch verantwoorde, gezonde wijze doen ? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij willen ons altijd vrijmaken om een rondleiding te geven. 

En tot slot , In november doen we ook mee met de ecobouwers opendeurdagen. Daar volgt later nog meer informatie over. 

 

 

 

 

 

week 2 : leidingspouwen - lucht en winddichting - buitenschrijnwerk by Veerle Hofman

Zoals we gepland hadden konden we week 1 waterdicht afsluiten . De volledige buitenschil van de houtskelet was geplaatst en ook de dakdichting was geplaatst . 

Als dakdichting kozen we voor EPDM . De firma Skydak uit sint-niklaas heeft dit zoals bij onze eerdere realisaties uitgevoerd. 

En ook hier dient de luchdichting met veel zorg uitgevoerd te worden. Doorboringen van het luchtdicht schild moeten dan ook zeer zorgvuldig aangewerkt worden. Zoals bijvoorbeeld deze doorvoeren waardoor we de leidingen van de zonnepanelen naar binnen brengen. 

Bij de start van week 2 vangen we aan met het plaatsen van de leidingspouwen. Deze wordt opgebouwd met balkjes van 10/4 in douglas die tegen de OSB van de stabiliteitswand worden geplaatst. Hier komt dan , nadat alle leidingen zijn geplaatst, een afwerkingsplaat op. Dit kan een gipsplaat zijn of in ons geval een OSB plaat waarop een rietmat en een leempleister komt.

Ook de luchtdichte aansluitingen worden afgewerkt . 

Een groot voordeel van Houtskelet bouwen met prefab delen is natuurlijk dat je ook het Buitenschrijnwerk volledig kan bestellen zodat dit aansluitend aan de ruwbouw kan geleverd en geplaatst worden. Op woensdag werden onze ramen aangeleverd en met flink wat doorwerken waren deze vrijdagavond allemaal geplaatst . Inclusief winddichting aan de buitenzijde en aluminium raamdorpels op de ramen die niet tot op het nulnivo komen.  Het proces om luchtdicht en winddicht buitenschrijnwerk te plaatsen hou ik voor een volgende post . 

Ondertussen zijn we week 3 ingegaan en is er gestart met de gevelbekleding. Wij kozen voor een houten gevelbekleding die vertikaal wordt geplaatst. Het hout is Douglasie hout , 2 keer vergrijsd met een natuurlijk product . We vinden een houten bekleding mooi en het heeft ook een aantal voordelen. Er zijn geen lateien nodig boven de ramen , geen speciale funderingen en het gaat ook sneller en vlotter om een strikte planning aan te houden. 

 

Er wordt eerst een vertikaal lattenwerk geplaatst om de gevel voldoende verluchting te geven en er zo voor  te zorgen dat er geen vochtproblemen kunnen optreden. Hierop komt een horizontale lattenstructuur waarop dan weer de gevelbekleding vertikaal wordt geplaatst. 

Week 1 : houtskeletbouw by Veerle Hofman

Na 1 week kunnen we melden dat we op schema zitten . Alle wanden staan. De daken zijn getimmerd en de dakdichting in EPDM ligt op de ruwbouw. Vandaag , maandag , is  Herr Kothe , onze vaste cellulose inblazer , aan zijn blaaswerk beginnen . 

Zo'n eerste week is vrij intens. Je moet rekenen dat in 1 week eigenlijk een paar maanden van een traditionele bouw worden gebundeld. Uiteraard is er veel werk gebeurd in de voorbereiding maar dan komt alles ineens samen. Het is al heftig als we dit bouwen voor en klant, nu het voor ons zelf is is het nog eens zo hevig. 

Alles krijgt vorm . De tekeningen worden werkelijkheid . En het doet deugd om dan te zien dat alles effectief past en is zoals je het voorzien hebt. Of toch bijna alles ;-) 

 

in vogelvlucht 1 week bouwen :van asflatlaag op de betonplaat tot rubberbedekking op de daken.

 

 

 

Wat gebeurt er dan deze week ? 

Nadat de ruwbouw geplaatst is en de dakdichting zorgt dat alles beschut is voor de regen , kan er binnen nog een en ander afgewerkt worden. 

De luchtdichting verder in orde brengen . Latten op de intello daken plaatsen . installatiewanden uittimmeren en dan natuurlijk inblazen van de buitenwanden met cellulose . Daar zijn ze deze morgen mee gestart 

 

Verder worden deze week onze ramen geleverd en gaan we deze ook plaatsen. 

 

Dag 1-2 van een houtskeletwoning by Veerle Hofman

in de hieronder bijgevoegde slideshow ziet u hoe het gelijkvloers wordt geinstalleerd vanop de vrachtwagen .  

Op dag 1 en 2 worden alle wanden van de gelijkvloerse verdieping geplaats en de vloer tussen gelijkvloers en eerste. 

De prefabpanelen kunnen tot maximaal 13 meter zijn. Deze limitatie is vooral voor het transport van belang. Bij ons betsond de voorgevel, achtergevel en de tussenmuur uit 1 paneel. De zijmuren waren in twee delen .

Wij hebben gekozen voor een combinatie van een zichtbaar balken plafond , een vol houten verdiepingsvloer en een verdiepingsvloer die zal afgewerkt worden met een wandplaat. Dit uiteraard om een mooi overzicht te geven van wat mogelijk is. 

In de woonkamer komt een volhouten verdiepingsvloer van 24 cm dik. In de woonkamer zie je zo een heel mooi houten plafond. Op de verdieping komt hier nog een chappe en vloerafwerking . 

Het laatse deel van de woonkamer is onder plat dak en zal afgewerkt worden met een gipskartonplaat. Deze afwerking hebben we ook op de gansse eerste verdieping. 

Het inkomgedeelte en de bergruimtes vooraan hebben een zichtbare balkenlaag met plankenvloer als afwerking. 

morgen is de derde dag . Dan komt de tweede LKW (vrachtwagen) vanuit Soest met de verdieping van onze woning. De vracht is deze namiddag vertrokken.Morgenvroeg om 8 uur kunnen we weer aan de slag.  

dag 3.jpg


Zaken die voorafgaan aan het bouwen van een BE BEN woning . by Veerle Hofman

Op de vooravond van de plaatsing van onze woning willen we u graag toch even op de hoogte brengen van alle studie en denkwerk dat hieraan  is vooraf gegaan . 

Toen wij beslisten om nieuw te bouwen ipv te verbouwen was dit grotendeels omdat we zo energiezuinig mogelijk wilden bouwen. De BEN norm wilden wij absoluut halen. Ik maak me sterk dat dit met een verbouwing ook wel zou gelukt zijn maar we zouden toch niet alles even grondig kunnen aanpakken en het eindresultaat zou dan wel goed zijn maar nu zal het beter zijn. 

1. eerste vereiste : k-peil en isolatiewaarde van de schilddelen 

Met onze standaard houtskelet wandopbouw is dit "the easy part " van het geheel. K-peil is altijd +/- K30 . Voor een BEN woning is de maximum eis K40 . Wij komen nu met buitenschrijnwerk met driedubbel glas aan K24 als richtwaarde in de startverklaring.  Prima dus . Voordeel van zo'n lage k-waarde is ook dat je ook je E-peil en NEB waarden gunstig beinvloed. Je bent dus al een grote stap vooruit met weinig moeite . 

2. de NEB = Netto Energie Behoefte moet lager zijn dan 70  Kwh/m² per jaar

Deze NEB is het berekend verbruik voor ruimteverwarming zonder rekening te houden met het rendement van het verwarmingssysteem . Om dit getal laag te houden moet je op zoek naar een evenwicht tussen de verliezen via transmissie en ventilatie en de interne warmtewinsten en zonnewinsten. 

Verliezen via transmissie worden uiteraard door de goede isolatieschil beperkt. De verliezen via ventilatie kunnen opgevangen worden door te zorgen voor een goed ventilatiesysteem en een zeer goede luchtdichtheid . Voor de ventilatie kiezen wij voor een systeem D met warmterecuperatie . Daar zullen we over uitwijden als we bij de technieken uitkomen . De luchtdichtheid daarentegen is van bij het begin zeer belangrijk. En laat dat nu net ook weer een pluspunt zijn van onze houtskeletbouw. De ruwbouw buitenschil is zeer luchtdicht . Ook hier zullen we in een volgende post iets meer in detail treden. Wel moet er bij de afwerking goed opgelet worden dat er geen extra openingen of lekken gemaakt worden. Want deze kunnen het resultaat heel erg beinvloeden . 

Interne warmtewinsten en zonnewinsten zijn afhankelijk van de orientatie, beglazing , beschaduwing enz ..  . Zaak is dus om te zorgen dat er voldoende goed gepositioneerde ramen zijn om optimaal te profiteren van de zon in de winter en in de zomer voldoende natuurlijke koeling te hebben door de juiste zonneweringen.  Daar hebben we dan ook een beetje op gepuzzeld en geschoven met de ramen om tot een optimaal resultaat te komen. Het helpt ook natuurlijk als je huis op zich goed georienteerd staat. en dat is bij ons zeker het geval. Wij hebben een NEB van 42 kWh/m². Alweer prima dus 

3. een maximale oververhitting van 6500 Kh

Ook deze waarde wordt uiteraard beinvloed door alle bovenliggende zaken. Bedoeling is deze zo laag mogelijk te houden om er voor te zorgen dat je niet mechanisch moet bijkoelen. Niet altijd even makkelijk als je heel goed isoleert . Probleem is dan dat als de warmte binnen komt in de zomer , het heel moeilijk is om ze terug buiten te krijgen . Je kan natuurlijk heel intensief nachtkoelen maar zorgen dat de warmte niet binnenkomt is toch de eerste vereiste. 

Ook hier hebben we onze orientatie mee en hebben we gekozen voor driedubbele beglazing , met zonnewering aan het zuiden , die juist gepositioneerd zorgen dat we een waarde van 2262 Kh uitkomen. 

proef drie ook geslaagd. 

4. E-peil en aandeel hernieuwbare energie 

Deze twee zaken zijn nogal nauw verbonden . sinds vorig jaar ben je verplicht om een minimaal aandeel aan hernieuwbare energie te voorzien . Wij hadden van bij de start reeds het plan om met een zonneboiler en met een verwarming op lage temperatuur met een warmtepomp of biomassa te werken gecombineerd met PV panelen . Al deze technieken voldoen aan de eis voor hernieuwbare energie . Bijkomend is het zo dat door het gebruik van deze technieken je automatisch ook een beter E-peil bekomt . Het houdt dus allemaal een beetje verband met elkaar. Het mag jullie dan ook niet verbazen dat we ook hier een prima resultaat gaan bekomen. 

Waar de eis momenteel E60 is , is ze voor een BEN woning E30 en zouden wij als het allemaal op punt staat E0 willen bekomen . De startverklaring van de EPB is in ieder geval al zo berekend. Bij het definitief indienen van de aangifte zal alles wel nog een paar keer moeten gedubbel checked worden om zeker te zijn dat we alles correct hebben ingegeven. Maar het zal toch rond E0 moeten hangen.  

 Al deze zaken hebben we op voorhand bekeken en berekend. Terwijl we wachtten op de bouwvergunning hadden we de tijd om alle punten te controleren en te zoeken naar de juiste systemen en technieken . Daar werden we goed in bijgestaan door onze vaste installateur Moens uit Waasmunster .  

Al deze Energie eisen gecombineerd met onze Bio Ecologische Houtskelet Bouw maken van deze woning een BE BEN woning , een Bio-Ecologische Bijna Energie Neutrale woning. 

En ondertussen op de werf ....

Vandaag werd de kraan gemonteerd door IMA Bouwkranen

Wij staan dus klaar om maandag te beginnen met de montage . 

Een nieuwe BEN woning : Hoe het begon by Veerle Hofman

Hoe het begon 

Sinds een jaar of 7-8 zijn wij nu toch vooral bezig met bio-ecologisch,  energiezuinig  en duurzaam bouwen . Via onze zoektocht naar de juiste bouwwijze en materialen kwamen wij bij onze huidige Duitse Partner Soester Holzhaus terecht. In soest hadden ze wel zin om hun Bio Ecologische huizen ook in Belgie te bouwen . Deze samenwerking loopt nog steeds goed en dus doen we verder . Ondertussen zijn we ook al een aantal jaar partner van Vibe.  

Tot op vandaag hebben we al een  aantal heel mooie woningen en bijbouwen gebouwd , maar het bleef toch steeds een beetje knagen dat we zelf niet in zo'n mooie houtskelet woning woonden. We kunnen wel enthousiast onze boodschap verkondigen , maar de echte woonervaring hebben we , nog , niet. Wij zijn ook van beginaf aan steeds heel erg mee geweest met de noodzaak om zeer energiezuinig te bouwen. Alle stappen die de overheid tot nu toe al genomen heeft om het energieverbruik van de woningen te doen dalen hebben wij van heel nabij opgevolgd en we zijn zelfs steeds een stapje voor geweest. De toekomstige BEN normen die de overheid vooropsteld liggen helemaal in de lijn van onze projekten. Onze houtskelet is dan ook ideaal om in combinatie met de juiste technieken en het juiste ontwerp een BEN woning te bouwen. Naar duurzaamheid, stabiliteit, kwaliteit , isolatiewaarde moet onze houtskelet in niets onderdoen voor een traditionele bouw . Integendeel  op gebied van isolatie, luchtdichtheid en koude bruggen zijn wij top. 

En daarom gaan wij nu ook een bio-ecologische houtskelet bouwen  . Na 40 jaar was ons eigen huisje toe aan een grondige verbouwing. We hadden reeds  heel wat werken uitgevoerd in 2000 toen we er introkken en in 2008 deden we al een kleine energetische renovatie . De renovatie die we nu in gedachten hadden zou vooral op isolatie, luchtdichtheid , gezondheid en ruimte gericht zijn. En uiteraard was het de bedoeling om ook met deze renovatie te proberen de BEN norm van een nieuwbouw woning te halen .  Met minder zouden we niet tevreden zijn. Na heel wat piekeren , uitstellen , nadenken, wikken en wegen kwamen we tot de conclusie dat we voor een optimaal resultaat op al deze vlakken eigenlijk best van 0 zouden beginnen . 

In november vorig jaar kwamen we tot dat besef en hebben we de drastische beslissing genomen om ons huisje af te breken en een nieuwe bio-ecologische houtskeletbouw te plaatsen. 

En nu zijn we zo ver. Maandag as 15 juni komt Soester Holzhaus met ons huis naar Belgie.  

Wat vooraf ging 

In december werd architect Piet Liekens aan het werk gezet . Op basis van ons eigen idee werkte hij het plan uit. Hij zorgde ervoor dat ons dossier heel snel in orde was en zo konden wij op 26 januari reeds onze bouwaanvraag indienen. En op 13 april hadden wij onze bouwvergunning op zak. 

ontwerp Piet Liekens

ontwerp Piet Liekens

In die tussentijd hebben we uiteraard niet stil gezeten. Het plan werd verder in orde gezet en alle budgetten werden verder opgemaakt, er werd onderzoek gedaan naar de juiste technieken om tot een Energiezuinig en duurzaam resultaat te komen . Alle onderaannemers werden gecontacteerd en de planning werd opgemaakt. 

En last but not least , een voorlopige woning werd gezocht en gevonden . De planning was om tegen eind april te verhuizen zodat we bij ontvangst van de bouwvergunning onmiddellijk echt in gang konden schieten. En dat deden we dan ook. Na een afscheidsfeestje , communiefeest, in het oude huis zijn we beginnen verhuizen en uitbreken. We gaan heel veel recupereren . Dat hoort uiteraard ook zo in een ecologische woning. recyclage en recuperatie waar mogelijk is toch wel een pluspunt. 

En zo konden we begin mei echt starten . En we braken af, we plaatsten rioleringen , we goten een nieuwe betonplaat , we metsten wat en we plaatsen een asfaltlaag

 

En ondertussen in Soest .... 

Werd er getekend, gerekend en uiteindelijk .... getimmerd 

Op vrijdag plaatsen we nog de kraan en dan .... Geht Los !!!!!

Vervolg .... Volgende week 

En vergeet niet dat je op de facebook pagina het verloop kort kan opvolgen. 

Wie interesse heeft om eens ter plaatse te komen kijken is ook altijd welkom. je kan ons bereiken via de gekende kanalen (mail, facebook, gsm, telefoon , .... ) 


Heel veel groeten vanwege het bouwteam , 
Jos en Veerle Hofman en ook Bart Roelant